Čestitamo timu projekta “Revitalizacija Saveza studentskih udruga Filozofskog fakulteta (SSU FF)

Čestitamo timu projekta “Revitalizacija Saveza studentskih udruga Fiozofskog fakulteta (SSU FF)” na osvojenoj Rektorovoj nagradi Sveučilišta u Zagrebu u kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici za interdisciplinarna područja znanosti.

Bivši predsjednici klubova Bruno Perić (STUP) i Vlaho Kavain (Diskrepancija) okupili su sve aktivne udruge na Fakultetu kako bi im pomogli da prežive pandemiju i generacijski jaz koji je nastao u većini klubova te da stvore novi smisao Saveza.

Savez je nanovo osmišljen kao platforma razmjene znanja vođenja udruga, ali i mjesto začetka novih suradnji između klubova. U tu je svrhu napisan i priručnik za vođenje udruga na Filozofskom fakultetu s više od 100 stranica.

U projektu su sudjelovali: Bruno Perić, Vlaho Kavain, Veronika Štefanko i Buga Kranželić.