O nama

Općenito o KSP STUP

Klub studenata psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, „STUP“ neprofitna je društvena i strukovna udruga studenata. Osnovana je 1993. godine, a osnovni ciljevi su poboljšanje uvjeta studija i nastave, skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata, skrb o poštivanju studentskih prava i sloboda, promicanje i unaprjeđivanje kako znanstvene tako i primijenjene psihologije, povezivanje i suradnja s drugim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu, u Hrvatskoj i u svijetu, doprinos razvoju sveučilišta. Klub je član EFPSA-e (The European Federation of Psychology Students’ Associations) koja okuplja 33 udruge studenata psihologije diljem Europe. Ciljevi EFPSA aktivnosti su pomoć studentima psihologije, kontribucija društvu, poboljšanje psihologije kao struke te povezivanje stručnjaka i studenata.

Aktivnosti kojima ostvarujemo naše ciljeve moguće je podijeliti u znanstvene, akademske, društvene i humanitarne aktivnosti koje članovi STUP-a organiziraju za svoje kolege i zajednicu. To su organiziranje znanstveno-istraživačke sekcije, znanstvenog skupa studenata psihologije, pohađanje drugih konferencija psihologa u regiji, različitih tribina za studente, programa brige za nove studente, različiti sadržaji zabavnog karaktera te humanitarne akcije.

Vodstvo Kluba sastoji se od predsjednice, potpredsjednika i tajnice. Rad vodstva prati tročlani Nadzorni odbor. Voditelji svih sekcija, kao i vodstvo samo bira se demokratski na godišnjem sastanku članova.

Vodstvo Kluba:
Predsjednica: Anamarija Jelašić
– Potpredsjednik: Dominik Jelić
– Tajnica: Laura Vidaković


Koordinatorice:
– Jurja Jakob
– Iva Miličević
– Ana Marija Nogolica

Nadzorni odbor:
– Dražen Bičanić
– Dorotea Brajković
– Mirela Baković

Pogledajte povijest našeg Kluba!