DEBATA: Pozitivna diskriminacija

Istraživačka sekcija ove je godine po prvi puta uvela novi event – debatu. Tema je pozitivna diskriminacija (afirmativna akcija), koja se definira kao skup socijalnih, pravnih i političkih odrednica u svrhu favoriziranja članova socijalnih grupa koje su u društvu obilježene slabijim prilikama socijalnog napredovanja ili su izložene diskriminaciji. Pozitivna diskriminacija može se vidjeti u politici kompanija koje su orijentirane na jednakost ishoda, pa tako primjerice zastupaju uvođenje normiranih kvota za osobe LGBTIQ+ populacije. Koliko je takva politika uistinu efikasna u suzbijanju diskriminacije? Pomaže li podzastupljenoj grupaciji ljudi doći na poziciju moći ili samo dodatno potencira fenomen prijetnje stereotipom i time još više šteti već dovoljno marginaliziranim manjinama?

Cilj nam je ovom debatom potaknuti kritičku analizu implikacija društvenih politika te možda čak i formirati, promijeniti ili potvrditi stav o ulozi pozitivne diskriminacije u našem društvu.

Tko sudjeluje?

• debatanti – 6 studenata psihologije

• publika – tko god je voljan doći (uključujući i studente drugih studijskih grupa)

Kako će debata izgledati?

• debatanti na temelju pročitana dva znanstvena istraživanja (od kojih jedan kritizira, a drugi favorizira pozitivnu diskriminaciju) te kroz vlastito produbljivanje znanja o toj temi debatiraju u dvije suprotstavljene grupe od kojih svaka ima po troje članova (jedna je grupa ZA, a druga PROTIV provođenja pozitivne diskriminacije)

• debatu moderira iskusna debatantica i moderatorica

• debata je interaktivna, što znači da će i publika imati priliku postavljati pitanja i odabrati pobjedničku ekipu

• nakon izbora pobjednika svi zajedno (debatanti, publika i moderatorica) raspravljaju o temi

Kada i gdje?

• prosinca 2021. u 18:00 u dvorani D2 na FF-u (predviđeno trajanje je do 19:30)

Pogledajte i kako je bilo: